Potvrđen urbanistički projekat za izgradnju dečijeg igrališta

19. Novembar 2021.

Komisija za planove Požarevca  je na sednici održanoj 17-18. novembra 2021. godine razmatrala i potvrdila urbanistički projekat sa elementima preparcelacije za uređenje i izgradnju dečijeg igrališta u Didinom naselju u Kostolcu. U cilju šireg uključivanja javnosti, urbanistički projekat bio je u prethodnom periodu na javnom izlaganju, na kome su zainteresovane strane mogle da iznesu predloge za unapređenje predloženog rešenja.

Požarevac preduzima brojne inicijative koje usmerava na unapređenje uslova života Romkinja i Roma, što je jasno prikazano i u Lokalnom akcionom planu za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Plan je donesen za period 2021-23. godina, i njime su opredeljena sredstva u iznosu od gotovo 180 miliona dinara za podršku romskoj populaciji u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i ekonomskog osnaživanja. Plan predviđa i proširenje i unapređenje usluga iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite,  kao i poboljšanje uslova stanovanja pripadnika romske nacionalne manjine. 

Prema podacima iz poslednjeg popisa stanovništva ukupan broj Roma na teritoriji samog grada Požarevca je 1.209 ili 1,96%, a na teritoriji gradske opštine Kostolac 2.659 stanovnika odnosno 19,50%. U odnosu na ukupan broj stanovnika romske populacije, najveći broj je dece od 5 do 9 godina, potom dece do 4 godine, i konačno dece od 10 do 14 godina.

Imajući u vidu veliki broj romske dece, tim eksperata je najpre izradio projekat parcelacije za formiranje parcele igrališta i zatim pripremio urbanistički projekat sa idejnim rešenjem uređenja kombinovanog dečijeg igrališta. Igralište treba da doprinese unapređenju uslova stanovanja i socijalnoj integraciji dece svih nacionalnih i manjinskih grupa u Didinom naselju, u kojem živi oko 1000 stanovnika, pretežno Romkinja i Roma. Urbanističko rešenje podrazumeva izgradnju višenamenskog sportskog terena, izgradnju dečijeg zabavnog parka i formiranje uređenih parkovskih površina opremljenih klupama i javnom rasvetom.