Saradnjom do boljih uslova života Roma

23. Decembar 2021.

Obuka koja je bila posvećena temi unapređenja uslova života u podstandardnim romskim naseljima organizovana kroz tri modula za članove mobilnih timova, koordinatore za romska pitanja, zaposlene u odeljenjima za urbanizam, lokalni ekonomski razvoj, društvene delatnosti, kao i zaposlene u drugim odeljenjima uprave iz 35 lokalnih samouprava u kojima je projekat sprovodio aktivnosti. Kroz obuku je prošlo preko 50 učesnika iz lokalnih samouprava, a na svakom od modula obuke predstavljeni su primeri iz gradova i opština kojima je projekat pružao direktnu podršku, što je bila prilika da učesnici obuka čuju iskustva njihovih kolega ali i probleme na koje su nailazili i načine na koje su izazove rešavali.  

Pored sticanja znanja u različitim oblastima, cilj ovih obuka je bio da doprinese kreiranju tima ljudi na lokalu koji će i nakon završetka projekta nastaviti saradnju u cilju poboljšavanju uslova života Roma u podstandardnim naseljima. Upravo iz tog razloga na obukama su zajedno učestvovali članovi mobilnih timova odnosno koordinatori za romska pitanja i predstavnici različitih odeljenja lokalne administracije.  

Kroz prvi modul obuke učesnici su se bavili temama kao što su početna procena stanja planske dokumentacije i infrastrukture, uključivanje podstandardnih romskih naselja u nacionalnu GIS bazu naselja, identifikacija i priprema urbanističke dokumentacije koja je potrebna za dalje unapređenje stambene i komunalne infrastrukture.

Kroz drugi i treći modul obuke učesnici uz podršku eksperata, prošli kroz preciziranje projektnih zadataka, izradu tehničke dokumentacije za komunalnu infrastrukturu, a nova znanja stekli su i u oblastima stanovanja u kontekstu odabira najboljeg modela stanovanja i zadovoljenja potreba korisnika, procene socio-ekonomskih potreba stanovnika podstandardnih naselja. Pored toga, tema obuke bila je i unapređenje lokalnih mehanizama za pružanje podrške u poboljšanju uslova života, položaja i inkluzije Romkinja i Roma.