Sprovođenje

KPMG

KPMG je globalna mreža firmi koja pruža revizorske, poresko-pravne i savetodavne usluge i zapošljava 219,000 ljudi u 147 zemalja širom sveta. Mi u KPMG-u smo posvećeni kvalitetu i izvrsnosti u svemu što radimo, pružajući najbolje usluge klijentima i stičući poverenje javnosti kroz naše postupke i ponašanje, kako na profesionalnom, tako i na ličnom nivou.


KPMG Srbija i Crna Gora je lider u pripremi i implementaciji projekata finansiranih od strane Evropske unije, sa značajnim iskustvom vezanim za upravljanje projektnim ciklusom i PRAG procedurama. Naši kapaciteti i talentovan tim stručnjaka utiču na našu  komparativnu prednost u odnosu na ostale slične kompanije. Mi smo kompanija koja uspešno sprovodi različite projektne inicijative u okruženju koje se menja.


KPMG tim za javni sektor i razvojnu saradnju je specijalizovan za pripremu i implementaciju različitih razvojnih projekata, uključujući projekte koje finansira Evropska unija, Svetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Američka agencija za međunarodni razvoj i mnoge druge. Naš tim pruža rešenja prilagođena lokalnim potrebama, zasnovana na iskustvima koja su stečena u radu naših firmi sa sličnim organizacijama javnog i privatnog sektora širom sveta.


Naš tim pokriva brojne oblasti uz kreativan i inovativan pristup rešavanja izazova, uz puno razumevanje lokalnih prilika, razvijeno iskustvo na nacionalnom nivou i uz kombinovanje domaće ekspertize  sa međunarodnim znanjem. Pored toga, celokupan tim za javni sektor je u potpunosti upoznat sa EU i PRAG procedurama i ima ekstenzivno znanje i iskustvo u toj oblasti.


Projekat implementira konzorcijum koji predvodi KPMG zajedno sa partnerima iz konzorcijuma - Hilfswerk International GmbH, Fundación Secretariado Gitano i SAFEGE S.A.S.

Konsultanti

Žaklina Gligorijević

Vođa Tima/ Tehnički ekspert

Vladimir Jovanović

Ekspert za komunikacije i vidljivost

Irina Slavković

Ključni ekspert 3 / Ekspert za socijalna pitanja

Bratislav Ilić

Ključni ekspert 2 / Tehnički ekspert