O projektu

section-cover

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je unapređenje socijalne inkluzije Romkinja i Roma kroz dalja ulaganja u održive oblike stanovanja, veću dostupnost obrazovnog sistema romskoj deci i jačanje nacionalnih mehanizama inkluzije Romkinja i Roma na lokalnom nivou.


Svrha projekta

  • Podrška korisnicima projekta (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; lokalne samouprave; Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog)  u pripremi neophodne tehničke dokumentacije za održivo poboljšanje životnih uslova Romkinja i Roma koji žive u podstandardnim naseljima i prilikom apliciranja za donatorska sredstva.
  • Jačanje lokalnih kapaciteta za uključivanje Romkinja i  Roma kroz pružanje dodatne podrške  postojećim mobilnim timovima za inkluziju Roma i formiranje novih mobilnih timova u odabranim  lokalnim sredinama u kojima se nalaze podstandardna naselja. 

Sektor
  • Društveno uključivanje
EuropeAid referenca
EuropeAid/139318/IH/SER/RS
Komponente
  • Razvoj neophodne tehničke dokumentacije za održivo unapređenje uslova stanovanja u romskim podstandardnim naseljima u Srbiji.
  • Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i relevantnih predstavnika nacionalnih institucija za uspešno korišćenje EU fondova i postizanje održivosti projektnih rezultata.
  • Pružanje podrške u kreiranju novih i podizanju kapaciteta postojećih lokalnih mehanizama za inkluziju Roma.
Grad / Region
Republika Srbija
EU donacija
2.681.290 €
Pregovaračko poglavlje
  • 19 - Socijalna politika i zapošljavanje,
  • 23 - Pravosuđe i osnovna prava
Vreme implementacije
Mart 2019. - Decembar 2021.
Korisnik
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; lokalne samouprave; Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
Implementiran od strane
Konzorcijum koji predvodi KPMG