Kontakt

EU podrška unapređenju uslova života Roma

Skadarska 8

11000 Beograd

Telefon: +381 11 40 38 734; +381 11 3348280

E-mail: office2@romahousing.com

map